เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(11 มิ.ย. 61)นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพลังประชารัฐจงรักภักดี  ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
11 มิถุนายน 2561

วันที่ (11 มิ.ย. 61)  เวลา  ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพลังประชารัฐจงรักภักดี  ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี