เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(6 มิ.ย. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
6 มิถุนายน 2561

วันที่ (6 มิ.ย. 61)  เวลา ๐๙.๕๐ น.  นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี