เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(5 มิ.ย. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับพลตรีเอกรัตน์ ช้างแก้ว เลขาธิการ กอ. รมน. ภาค ๑ และคณะ
5 มิถุนายน 2561

วันนี้ (๕ มิ.ย.๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับพลตรีเอกรัตน์ ช้างแก้ว เลขาธิการ กอ. รมน. ภาค ๑ และคณะ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บ้านหนองคณฑี หมู่ที่ ๔ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท โดยมีพันเอกอภิชัย วิไลเนตร รอง ผบ. มทบ.18 พันตำรวจเอกกิตติ สุขสมภักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน. จังหวัดสระบุรี (ท) นายสุเมธ ธีรนิติ นายอำเภอพระพุทธบาท หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรีและอำเภอพระพุทธบาท ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท ร่วมให้การต้อนรับ