เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานหาหนะ (โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา)
28 พฤษภาคม 2561

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานหาหนะ (โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา)