เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(17 พ.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการประชุมการจัดงานย้อนตำนานสระบุรี สืบสวนประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
17 พฤษภาคม 2561

วันที่  (17 พ.ค. 61) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการประชุมการจัดงานย้อนตำนานสระบุรี สืบสวนประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี