เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(16 พ.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
17 พฤษภาคม 2561

วันที่ (16 พ.ค. 61)  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายสาโรจน์  จิตต์สิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี,พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.๑๘,พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริพรรณาภิรัตน์  รกท.ผบก.ภจว.สบ,นางพจนันต์  เทวีทิวารักษ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี,ผู้แทนภริยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.สบ,ภริยา ผบ.มทบ.๑๘,ผู้แทนภริยา รกท.ผบก.ภจว.สบ,นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รอง ผวจ.สบ,และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ หอประชุมกิตติ - ทัศนีย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก  ตำบลมวกเหล็ก  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี