เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(15 พ.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการซักซ้อมและมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔
16 พฤษภาคม 2561

วันที่ (15 พ.ค. 61)  ตั้งแต่เวลา ๑๕.๔๕ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการซักซ้อมและมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference ) จาก ห้องราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยมี พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมทั้งสรุปรายงานภาพรวมและประเด็นปัญหาอุปสรรคการจัดเวทีที่ ๓ ของโครงการฯ นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ณ  ห้องประชุม POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี