เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(15 พ.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
15 พฤษภาคม 2561

วันที่ (15 พ.ค. 61) ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ และ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สระบุรี  ณ  ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี