เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(10 พ.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วย นางพจนันต์  เทวีทิวารักษ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10 พฤษภาคม 2561

วันที่ (10 พ.ค. 61)  เวลา ๑๗.๓๐ น.  นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วย นางพจนันต์  เทวีทิวารักษ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการเป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ  ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ"หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว"  ณ  ลานจอดรถห้างโฮมโปร สาขาสระบุรี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี