เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(17 เม.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ จังหวัดสระบุรี  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
17 เมษายน 2561

วันที่ (17 เม.ย. 61)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ จังหวัดสระบุรี  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  และมอบเงินสิไหมทดแทนแก่ญาติผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตาม พ.ร.บ.จำนวน ๑ ราย ณ  ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี