เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(16 เม.ย. 61)นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑
16 เมษายน 2561

วันที่(16 เม.ย. 61)นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑  และตรวจสภาพการจราจรถนนมิตรภาพ   ณ  บริเวณจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 1.หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับกวาง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2.หน้าปั้ม ปตท. ถนนมิตรภาพ  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 3.หน้าสวนริมเขา  ถนนมิตรภาพ  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี