เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(15 เม.ย. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี ๒๕๖๑
15 เมษายน 2561

วันที่ (15 เม.ย. 61)  เวลา ๑๒.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี ๒๕๖๑    ณ บริเวณจุดตรวจ จุดบริการประชาชนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย  ตำบลบัวลอย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี