เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ จัดงานประเพณีสงกรานต์และงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยวิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2561
9 เมษายน 2561

กำหนดการ  จัดงานประเพณีสงกรานต์และงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์  ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยวิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2561  ณ ศูนย์วัฒนธรรมตลาดน้ำดาวเรือง ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี