เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความเชิงวิชาการ ปัญหาในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ว่าราชการจังหวัด โดย นายชรัส บุญณสะ
30 มีนาคม 2561

บทความเชิงวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาของประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม

2. ปัญหาในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ว่าราชการจังหวัด