เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(14 มี.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดงาน"มหกรรมตลาดสินค้าเกษตร มาตรฐาน GAP"
14 มีนาคม 2561

วันนี้ (14 มี.ค. 61) เวลา 18.00 น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดงาน"มหกรรมตลาดสินค้าเกษตร มาตรฐาน GAP"  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี