เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(13 มี.ค. ุุุ61) เวลา 16.45 น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  รับรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑ (มาตรฐานต้นแบบระดับเพชร)
13 มีนาคม 2561

วันนี้ (13 มี.ค. ุุุ61) เวลา ๑๖.๔๕ น.นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  รับรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑ (มาตรฐานต้นแบบระดับเพชร) จากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีประกาศผลการประกวดฯ  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี