เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(12 มี.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน "เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่" ปีที่ ๓
12 มีนาคม 2561

วันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน "เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่" ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี