เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(11 มีนาคม 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา สมทบทุนเพื่อปรับปรุงหอประชุมปากเพรียวยิมเนเซียม และพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
11 มีนาคม 2561

วันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา สมทบทุนเพื่อปรับปรุงหอประชุมปากเพรียวยิมเนเซียม และพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ณ ห้องประชุมเพชรกุหลาบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสระบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี