เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(9 มี.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เทศกาลของดีบ้านหมอ  ผักหวานป่า  ทุ่งนาเผือกหอม  ประจำปี ๒๕๖๑"
9 มีนาคม 2561

วันนี้ (9 มี.ค. 61) เวลา ๑๘.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลของดีบ้านหมอ  ผักหวานป่า  ทุ่งนาเผือกหอม  ประจำปี ๒๕๖๑ ณ  อาคารศูนย์รวมและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ภายในงานจะสัมผัสกับตลาดผักสดไร้สารพิษ การเลือกซื้อเลือกชิมอาหารที่ปรุงด้วยผักหวานป่าหลากหลายเมนู พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้จาการแปรรูปผักหวานป่า   และการแสดงนิทรรศการด้านเกษตอินรีย์ และเทคโนโลยีการถนอมอาหาร เป็นต้น