เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(14 ก.พ. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๑๔ กุมภา สัญญารัก "วิวาห์คาวบอย"
14 กุมภาพันธ์ 2561

(14 ก.พ. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยนางพจนันต์  เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี   เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๑๔ กุมภา สัญญารัก "วิวาห์คาวบอย" ณ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี