เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(14 ก.พ. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกิจกรรม
14 กุมภาพันธ์ 2561

(14 ก.พ. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ป็นประธานกิจกรรม"กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เป็นเจ้าภาพ  ณ  ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเครือซีเมนต์ไทยท่าหลวง  ตำบลบ้านครัว  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี