เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(10 ก.พ. 61) นายกองเอกบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๔ ปี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
12 กุมภาพันธ์ 2561

(10 ก.พ. 61) นายกองเอกบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๔ ปี  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายกองเอกสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายกองเอกเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาชิกแม่บ้านจังหวัดสระบุรี และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี