เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(02 ก.พ. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูป ครั้งที่ ๑
2 กุมภาพันธ์ 2561

วันนี้ (02 ก.พ. 61) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูป ครั้งที่ ๑ ภายใต้ชื่องาน " ของดีสระบุรี  วิถีไทยวิถีถิ่น" ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  สาขาศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี