เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(31 ม.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบรางวัลกาชาดการกุศล จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐
31 มกราคม 2561

(31 ม.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมกับนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ มอบรางวัลกาชาดการกุศล จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐  ให้แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ ๑ รางวัลที่ ๒ รางวัลที่ ๓ และรางวัล ๔ รวม ๕ รางวัล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี