เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(30 ม.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
30 มกราคม 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วย นายพัฐวิศ สังข์วงศ์ษา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี, พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.๑๘,พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ทิพยจันทร์ ผบก.ภจว.สบ,นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี, นางวรรณิศา บุญธรรมเจริญ ภริยา ผบ.มทบ.๑๘ และนางเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ ภริยา ผบก.ภจว.สบ. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี