เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(29 ม.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารสะอาด และความปอดภัยในการบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
29 มกราคม 2561

วันนี้ (29 ม.ค. 61) เวลา ๑๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารสะอาด และความปอดภัยในการบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองสระบุรี ครั้งที่ ๗   ณ  บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี