เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(29 ม.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
29 มกราคม 2561

วันนี้ (29 ม.ค. 61) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รุ่นที่ ๓  ณ  ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค สระบุรี  ตำบลพุแค  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี