• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ภาพกิจกรรม
(25 เม.ย. 62) นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
25 เมษายน 2562

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจพื้นที่ถนนสายแยกสะพาน คสล.หมู่ที่ ๓ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากนั้นไปเป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อม / สร้างบ้านประชารัฐช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส / ผู้ยากไร้อำเภอหนองโดน ให้แก่นางรัชนี เมตตา อายุ ๖๐ ปี และ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณวัดบ้านโปร่งหัวถนน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี