• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ภาพกิจกรรม
(14 ต.ค. 61) นายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"รณรงค์ผ่าตัดตาเพื่อแก้ไขปัญหาการมองเห็น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"
14 ตุลาคม 2561

วันที่  ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้ นายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"รณรงค์ผ่าตัดตาเพื่อแก้ไขปัญหาการมองเห็น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"  ณ อาคารเฉลิมพระเกีบรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงพบาบาลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี