• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ภาพกิจกรรม
(9 ต.ค.61) นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ครั้งที่ 10/2561
9 ตุลาคม 2561

วันนี้ (9 ต.ค.61) เวลา 10.30 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี