• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ภาพกิจกรรม
(20 ก.ย.61) นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานตรวจรับงานจ้างการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 14
20 กันยายน 2561

วันนี้ (20 ก.ย.61) เวลา 16.00 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานตรวจรับงานจ้างการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 14 (งวดสุดท้าย) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี