• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ภาพกิจกรรม
(19 ก.ย.61) นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561
19 กันยายน 2561

วันนี้ (19 ก.ย.61) เวลา 15.00 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี