• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ภาพกิจกรรม
(18 ก.ย.61) นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมหารือการจัดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561
18 กันยายน 2561

วันนี้ (18 ก.ย.61) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมหารือการจัดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 โดยมี พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี