• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ภาพกิจกรรม
(12 ก.ย.61) นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวถวายการต้อนรับ และถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพศาสนภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดิงสมานฉัน
12 กันยายน 2561

วันนี้ (12 ก.ย.61) เวลา 08.30 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวถวายการต้อนรับ และถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพศาสนภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดิงสมานฉัน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล 5 " (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดหนองโนใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี