• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ภาพกิจกรรม
(5 ก.ย.61) นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
5 กันยายน 2561

วันนี้ (5 ก.ย.61) เวลา 09.00 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองผักชี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี