• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ภาพกิจกรรม
(4 ก.ย.61) นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)
4 กันยายน 2561

วันนี้ (4 ก.ย.61) เวลา 10.00 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) ณ วัดโคกเพ็ก อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี