เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(11 ก.ค.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพรายบุคคล และเงินอุดหนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ
11 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (11 ก.ค.61) เวลา 13.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพรายบุคคล และเงินอุดหนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี