เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(10 ก.ค.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะทำงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (10 ก.ค.61) เวลา 13.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะทำงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี