เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(6 ก.ค. 61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี  ใช้ ย้าย และเก็บรักษาวัตถุระเบิด จังหวัดสระบุรี
6 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (6 ก.ค. 61) เวลา 14.000 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี  ใช้ ย้าย และเก็บรักษาวัตถุระเบิด จังหวัดสระบุรี ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดสระบุรี