เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(4 ก.ค.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมส้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 3
5 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (4 ก.ค.61) เวลา 09.15 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมส้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 3 ณ พฤกษาวัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี