เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(28 มิ.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี  ใช้ ย้าย และเก็บรักษาวัตถุระเบิด จังหวัดสระบุรี
28 มิถุนายน 2561

วันนี้ (28 มิ.ย.61) เวลา 13.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี  ใช้ ย้าย และเก็บรักษาวัตถุระเบิด จังหวัดสระบุรี ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี