เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(27 มิ.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมหารือเชิงนโยบายในการขยายรูปแบบด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
27 มิถุนายน 2561

วันนี้ (27 มิ.ย.61) เวลา 16.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมหารือเชิงนโยบายในการขยายรูปแบบด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ณ ห้องประชุม 202 อาคารสระบุรี4 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี