เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(14 มิ.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการฯและคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี 2561
14 มิถุนายน 2561
วันนี้ (14 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการฯและคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี