เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(13 มิ.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และคณะแพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
13 มิถุนายน 2561

วันนี้ (13 มิ.ย.61) เวลา 08.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และคณะแพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี