เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(8 มิ.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดงาน " โชห่วยก้าวไกล ประชารัฐก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรม "
8 มิถุนายน 2561

วันนี้ (8 มิ.ย.61) เวลา 11.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดงาน " โชห่วยก้าวไกล ประชารัฐก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรม " ณ ห้างสรรพสินค้าแมคโคร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี