เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(8 มิ.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีมอบเก้าอี้สุขาพาสุข สำหรับผู้พิการ
8 มิถุนายน 2561

วันนี้ (8 มิ.ย.61) เวลา 09.45 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีมอบเก้าอี้สุขาพาสุข สำหรับผู้พิการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี