เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(5 มิ.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
5 มิถุนายน 2561

วันนี้ (5 มิ.ย.61) เวลา 10.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี