เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(5 มิ.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณ
5 มิถุนายน 2561

วันนี้ (5 มิ.ย.61) เวลา 09.15 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ พฤกษาวัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี