เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(17 พ.ค.61) นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
17 พฤษภาคม 2561

วันนี้ (17 พ.ค.61) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและ นายอักษร แสนใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประชุมตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี