เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(15 พ.ค.61) นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว "เรารักบ้านเกิด เรารักสระบุรี" พร้อมก้าวสู่ AEC
15 พฤษภาคม 2561

วันนี้ (15 พ.ค.61) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว "เรารักบ้านเกิด เรารักสระบุรี" พร้อมก้าวสู่ AEC ณ พฤกษาวัลเลย์รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี